Kratka priča mladih autora Unsko-sanskog kantona

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na Konkursu imaju svi autori starosne dobi od 15 do 30 godina koji su rođeni, žive ili su porijeklom (po roditeljima) s područja općina koje pripadaju Unsko-sanskom kantonu.
Kratke priče ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
Kratke priče mogu maksimalno imati 10 000 otkucaja (uključujući i prazna mjesta). Jedan autor može dostaviti najviše tri priče.
Rok za dostavljanje radova je 1.5.2021. godine.
Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
Stručni žiri će dodijeliti tri nagrade: prvu nagradu u iznosu od 300 KM, drugu nagradu u iznosu od 200 KM i treću nagradu u iznosu od 100 KM.
Organizator konkursa se obavezuje javno objaviti sve tri nagrađene priče na svojoj Internet stranici.
Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik. Organizator naročito podržava kratke priče sa motivima, tradicijom, jezikom i drugim karakterističnim elementima/toponimima/obilježjima Cazinske krajine.

Radove slati potpisane šifrom. Radove slati u elektronskoj formi na e-mail adresu Organizatora centaromaha@gmail.com i to kao Word dokument, font Tahoma, p 12, sa proredom 1,5. Naziv dokumenta mora biti šifra pod kojom se autor prijavljuje. U polju subjekt e-maila navesti „Prijava na konkurs za kratku priču 2021.“
U posebnom Word dokumentu dostaviti svoje podatke – ime i prezime autora, mjesto rođenja/boravka autora odnosno roditelja autora, adresu i kontakt e-mail i telefon. Ovaj dokument nasloviti na sljedeći način „vaša šifra – podaci“.
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na Internet i FB stranici Organizatora i u sredstvima javnog informisanja, najkasnije do 1.6.2021., a nagrade će biti uručene do kraja juna 2021. godine.
Centar za kulturu, umjetnost i društvo OMAHA zadržava pravo eventualnog objavljivanja nagrađenih kratkih priča u svojoj print publikaciji bez nadoknade autorima kao i drugih pristiglih kratkih priča za koje stručni žiri ocijeni da svojom kvalitetom mogu biti objavljene.
Slanjem prijave na konkurs prihvatate uslove konkursa.
Raspisivanje Konkursa je podržalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.