POČETAK RADA U RADIONICAMA KREATIVNOG PISANJA

Počinjemo sa radionicama – subota, 2. april 2022. od 11.00 – sa vama je prof.dr. Nedžad Ibrahimović.

Bihać, Centar KRAK, ulaz u Kombiteks.

SRETNO SVIM POLAZNICAMA I POLAZNICIMA!!!

Projekt se realizuje uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.