Treći konkurs za kratku priču mladih autora USK

TREĆI KONKURS ZA KRATKU PRIČU

mladih autora Unsko-sanskog kantona

Udruženje Centar za kulturu, umjetnost i društvo OMAHA iz Cazina, u sklopu projekta „Književno stvaralaštvo mladih – književni konkurs“,  raspisuje treći konkurs za izbor najbolje kratke priče mladih autora Unsko-sanskog kantona.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na Konkursu imaju svi autori starosne dobi od 15 do 30 godina koji su rođeni, žive ili su porijeklom po roditeljima sa područja općina koje pripadaju Unsko-sanskom kantonu.

Kratke priče ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane. Kratke priče mogu maksimalno imati 10 000 otkucaja (uključujući i prazna mjesta). Jedan autor može dostaviti najviše tri priče.

Radovi se dostavljaju na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i na oba ravnopravna pisma. Organizator naročito podržava kratke priče sa motivima, tradicijom, jezikom i drugim karakterističnim elementima/toponimima/obilježjima Cazinske krajine.

Radove slati potpisane šifrom. Radove slati u elektronskoj formi na email adresu Organizatora centaromaha@gmail.com i to kao Word dokument, font Tahoma, p 12, sa proredom 1,5. Naziv dokumenta mora biti šifra pod kojom se autor prijavljuje.

U posebnom Word dokumentu dostaviti svoje podatke – ime i prezime autora, mjesto rođenja/boravka autora odnosno roditelja autora, adresu i kontakt email i telefon. Ovaj dokument nasloviti na sljedeći način „šifra – podaci“

Rok za dostavljanje radova je 31.01.2023. godine. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.

Stručni žiri će dodijeliti tri nagrade: prvu nagradu u iznosu od 300 KM, drugu nagradu u iznosu od 200 KM i treću nagradu u iznosu od 100 KM.

Organizator konkursa se obavezuje javno objaviti sve tri nagrađene priče na svojoj Internet stranici.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Organizatora i u sredstvima javnog informisanja, najkasnije do 01.03.2023.

Centar za kulturu, umjetnost i društvo OMAHA zadržava pravo eventualnog objavljivanja nagrađenih kratkih priča u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima kao i drugih pristiglih kratkih priča za koje stručni žiri ocijeni da svojom kvalitetom mogu biti objavljene.

Raspisivanje Konkursa je podržalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK u sklopu projekta „Književno stvaralaštvo mladih – književni konkurs“.