Omaha je

Centar za kulturu, umjetnost i društvo "OMAHA" je vanstranačko, neprofitno i nepolitičko udruženje sa sjedištem u Cazinu.

Centar predstavlja Predsjednik Centra Ramiz Huremagić.

CILJEVI

 

Osnovni ciljevi Centra OMAHA su poticanje i promocija kulturnih, umjetničkih, društvenih i naučnih aktivnosti kroz angažovana društvena djelovanja u oblastima audio i vizuelnih umjetnosti, filmske i dramske umjetnosti, književnosti, društvenih nauka, te drugim srodnim oblastima a koja se manifestuju kroz:

 

Razvoj kulture i umjetnosti kroz unaprijeđenje stvaralaštva u ovim oblastima
Koordinaciju i umrežavanje umjetnika, kulturnih i akademskih radnika, aktivista, te predstavnika institucija i organizacija koje se bave srodnim aktivnostima kako iz BIH, tako i iz regije i svijeta
Podizanje svijesti o angažiranoj umjetnosti, ljudskim pravima i demokratiji, te razvoju civilnog društva
Iniciranje i implementacija projekata, kao i istraživanja u oblasti umjetnosti, kulture, obrazovanja, jednakopravnosti spolova, te ljudskih prava, civilnog društva i demokratizacije
Izrada javnih politika u navedenim oblastima kao i aktivnosti u okviru praćenja i ocjene provedbe javnih politika
Učestvovanje u međunarodnim projektima i aktivnostima u oblastima djelovanja Centra
Organizovanje i sprovođenje edukativnih programa kroz radionice, seminare, predavanja,treninge i sl.
Organizovanje kulturnih događaja, javnih rasprava, izrada analiza i prijedloga za unaprjeđenje umjetnosti i kulture
Kreiranje i održavanje baze podataka umjetnika i digitalizacija kulturnog stvaralaštva
Prikupljanje bibliotečke i arhivske građe (knjige, dokumenti, časopisi u pisanoj i elektronskoj formi, audio i video zapisi itd.) njihovo stavljanje na raspolaganje zainteresovanim licima kroz razvijanje baze podataka
Podrška za razvoj izdavačke djelatnosti kroz publikovanje autorskih izdanja i prevoda (knjige, brošure, priručnici, časopisi i slično) na neprofitnoj osnovi, te podizanje svijesti o važnosti čitanja i literarnog stvaralaštva, posebno među mladima
Priprema, izrada i publikovanje informativno-promotivnih materijala i drugih štampanih, audio i video zapisa koji su u skladu sa osnovnim ciljem i podupiru ostale aktivnosti Centra
Pružanje savjetodavnih usluga, pružanje stručne i savjetodavne podrške i podrška drugim udruženjima, te drugim pravnim i fizičkim licima.

MISIJA

Za kulturniju i ozbiljniju Kulturu - Kultura svima!